ईशान कट्वाल

ANAMNAGAR, KATHMANDU, NEPAL https://himalayakhabar.com/author/1707386458432138 1 posts
भागेका घोडा
भागेका घोडा

जब सुर्य सुरु गर्न थाल्छ आफ्नो यात्रा  फर्कन घरतिर  तब नाच्छन् धूपीहरु  त्यो चक्चकके हावासङ्ग।  ...