निर्मला राई

'निरान्जी'
'निरान्जी'

मलाई लाग्थ्यो, उसले मलाई माया गर्छ । उसले मलाई अरूलाई भन्दा विशेष तरिकाको व्यवहार गर्थ्यो, सँधैं आफ् ...